Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM nieprzerwanie od 2004 roku prowadzi w Zielonej Górze Biuro Porad Obywatelskich (od 2011r. poradnictwo prawne).  Od 2014 r. prowadzimy również mobilne biura doradcze na terenie subregionu zielonogórskiego, We wszystkich biurach doświadczeni doradcy - głównie adwokaci i radcy prawni, udzielają bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w oparciu o wypracowane zasady i standardy obowiązujące we wszystkich Biurach Obywatelskich w Polsce zrzeszonych w Związku Biur Porad Obywatelskich.
Od 2016 r. prowadzimy kilkanaście punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie niemal całego woj. lubuskiego.

Porady są skierowane do wszystkich tych, którzy:
  • nie kwalifikują się do skorzystania z ustawowej pomocy państwa, a którzy z różnych względów nie mogą skorzystać z płatnej pomocy w kancelarii.
  • potrzebują większego wsparcia, niż dopuszcza pomoc ustawowa, m.in pomocy w przygotowaniu/ przygotowanie pism w postępowaniu przygotowawczym i pism procesowych, przygotowania Indywidualnego Planu Działania itp.
W BiurzePorad Obywatelskich oferujemy bezstronną, aktualną i przekazaną w sposób zrozumiały informację o prawach i obowiązkach obywateli. Ważnym efektem działalności Stowarzyszenia jest również zwiększenie dostępu do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Co roku do prowadzonego przez nas Biura zgłasza się coraz większa liczba osób potrzebujących wsparcia prawnego i obywatelskiego. Na początku funkcjonowania udzielaliśmy ok 600  porad rocznie, w 2014 r było to już niemal 3200 porad,  a w 2015 r. ponad 5,5 tysiąca.
 
Image