Stowarzyszenie CIVIS SUM zaprasza lokalne organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, grupy mieszkańców, zespoły artystyczne oraz wszystkich, którzy działają na rzecz lokalnych społeczności do skorzystania z bezpłatnego wsparcia.

 

ZAPEWNIAMY:

Wsparcie dla organizacji pozarządowych:

 • pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację celów statutowych
 • wsparcie w planowaniu rozwoju organizacji oraz rozwoju lokalnego
 • wsparcie przy konsultowaniu programów współpracy JST z organizacjami pozarządowymi lub innych aktów prawa lokalnego

 

Wsparcie przy rozwiązywaniu problemów lokalnych:

 • pomoc prawna w relacjach z samorządami, darczyńcami czy innymi podmiotami,
 • wsparcie mediatora w rozwiązywaniu sporów itp

 

Wsparcie dla członków organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli lokalnych społeczności w postaci:

 • dyżurów prawników organizowane dla członków organizacji, wolontariuszy lub innych zorganizowanych grup
 • indywidualnych porad prawnych i obywatelskich w tym pomoc w sporządzaniu pism lub opracowania Indywidualnych Planów Działania
 • grupowych spotkań tematycznych (rozwój lokalny, sprawy wsi itp) połączone z dyżurem doradczym na koniec spotkania
 • wsparcie “asystenta obywatelskiego”  – który może pomóc podczas załatwiania spraw w urzędzie/sądzie realizacji Indywidualnego Planu Działania
 • wsparcie psychologa/ psychoterapeuty/terapeuty uzależnień – pomocowe spotkania indywidualne i grupowe
 • wsparcie mediatora – pomoc w rozwiązywaniu konfliktów – spory indywidualne (rodzinne, sąsiedzkie, pracownicze) lub spory grupowe ( grup mieszkańców, społeczności)

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr 68 454 82 47.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.