Nasz zespół

Porady prawne i obywatelskie udzielane są w:

  • Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie woj. lubuskiego

Szczegóły na www.edukacja-prawna.info.pl


Jeśli kontaktują się Państwo z nami korespondencyjnie, prosimy nie przesyłać do nas pocztą oryginałów dokumentów, dotyczących spraw, z którymi zgłaszają się Państwo do naszych doradców. Jeśli dokumenty są niezbędne do zapoznania się ze sprawą, wystarczy ich kopia.

Stowarzyszenie CIVIS SUM jest Organizacją Pożytku Publicznego

Od początku swojego istnienia Biuro Porad Obywatelskich należy do Związku Biur Porad Obywatelskich.

Od 2012 Stowarzyszenie CIVIS SUM jest wpisane do Rejestru Wojewody Lubuskiego Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego.
  
  
  

   

   

Image

Porad udzielają:

  • adwokaci
  • radcy prawni
  • aplikanci adwokaccy/ radcowscy z co najmniej 4 letnim doświadczeniem w udzielaniu porad

Wszyscy prawnicy, którzy są członkami Stowarzyszenia mają uprawnienia do udzielania porad obywatelskich, tj. spełniają warunki określone w art. 11 ust. 3a Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467 z późn. zm.) :

- posiadają wykształcenie wyższe (posiadają wykształcenie wyższe prawnicze),

- posiadają doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskali zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresiewydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy,

- spełniają wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d Ustawy