Na samym początku była idea, spotkania, remont, gotowanie oraz super wykonanie i tak w styczniu 2004 roku Biuro Porad Obywatelskich przy współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej rozpoczęło dyżury dla mieszkańców Zielonej Góry i województwa lubuskiego. Kolejnym etap to zainicjowanie przez pierwszą drużynę doradców BPO oraz wiernych sympatyków tzw. matek i ojców założycieli Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis sum”. 10 08 2004 roku oficjalnie zarejestrowano nas w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000213546. Nasza działalność to odpowiedź na potrzeby mieszkańców Zielonej Góry i całego województwa lubuskiego. W naszym regionie nie ma organizacji która oferowałaby swoim Klientom taki zakres usług.
Udzielane przez Nas porady prowadzone są w oparciu o standardy Związku Biur Porad Obywatelskich (www.zbpo.org.pl) W naszej organizacji działa 17 osób którzy stopniowo realizują ideę stworzenia lepszego świata w którym nikt nie będzie czuł się zagubiony. Chcemy to osiągnąć poprzez podjęcie społecznej debaty jak aktywizować lokalne społeczności i upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich. Praca naszego stowarzyszenia opiera się
głównie na pracy wolontariuszy. To dzięki nim możliwym jest udzielanie bezpłatnych porad. Wolontariusze BPO to głównie absolwenci studenci pedagogiki, socjologii, politologii oraz filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego i innych uczelni. To ludzie młodzi, ambitni, chętni do pomocy innym.
Nazwa Civis Sum (obywatelem jestem) nawiązuje do rzymskiego zawołania u Cycerona „Civis Romanus sum” – jestem obywatelem rzymskim. Klauzula ta wypowiadana przez Rzymianina gwarantowała mu poszanowanie praw podmiotowych obywatela Rzymu i stosowanie właściwego dla niego prawa rzymskiego, a także nie podleganie obcym sądom. Stała się synonimem nietykalności obywatelskiej. Nazwa ta kojarzy się z prawami podmiotowymi obywatela oraz ich poszanowaniem i ochroną a także samym faktem bycia obywatelem.