Adres siedziby

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM
al. Niepodległości 7a/2
65-048 Zielona Góra

Adres e-mail

civis-sum@civis-sum.org.pl

Telefon

+48 68 454 82 47